Cennik

  • Telewizyta pierwszorazowa: 200 zł
  • Telewizyta kolejna: 100 zł
  • Telewizyta konsultacyjna: psychoedukacja dotycząca zdrowia psychicznego i poradnictwo w zakresie, postępowania dotyczącego ubezwłasnowolnienia, leczenia w trybie wnioskowym (wbrew woli) itp. 100zł
  • Zdalne wydanie e-recepty, kontynuacja leczenia na 4 miesiące: 50zł
  • Pierwszorazowa wizyta domowa: od 300zł
  • Kolejna wizyta domowa: od 200zł
  • Kolejny Pacjent w tym samym domu w czasie jednej wizyty: + 50% ceny wyjściowej. Wizyta w gabinecie: od 120zł
  • Dostarczenie pełnej dokumentacji leczenia w formie papierowej* - 50zł **

* w niektórych sytuacjach istnieje możliwość wydrukowania dokumentacji bezpośrednio na wizycie (drukarka mobilna).

** jeśli dokumentacja przekazana jest w trakcie kolejnej wizyty, Pacjent nie ponosi tego kosztu.

Cena wizyty domowej podawana jest w trakcie jej umawiania, zależy od: szacunkowej długości trwania, odległości (mierzonej od Katowic), dnia i pory jej przeprowadzenia (dzień powszedni/weekend, święta).

Na cenę telewizyty wpływa pora i dzień jej wykonania (dzień powszedni/weekend, święta).