Co leczymy

Zajmujemy się wszystkimi zaburzeniami stanu psychicznego bez wyjątku. Poniżej wymienione zostały te występujące najczęściej.

Reakcja wywołana stresem (trudna sytuacja w życiu osobistym, środowisku pracy, wystąpienie ciężkiej choroby itd.)

Powikłana reakcja żałoby

Bezsenność

Zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, fobie specyficzne, fobia społeczna, napady paniki, lęk przed otwartą przestrzenią, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)

Objawy somatyzacyjne (bóle głowy, wzmożone napięcie mięśniowe, zespół przewlekłego zmęczenia, niecharakterystyczne dolegliwości bólowe, bóle brzucha, uczucie „guli” w gardle)

Depresja

Choroba afektywna dwubiegunowa (w fazie hipomanii, manii, depresji oraz stany mieszane)

Przedmiesiączkowy zespół dysforyczny

Schizofrenia, psychozy na tle zmian organicznych w mózgu, psychozy po używaniu środków psychoaktywnych

Uzależnienie od alkoholu, nikotyny, marihuany, leków z grupy benzodiazepin (szczególnie w okresie ostrych objawów odstawiennych, powikłań przewlekłego używania)

Zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci w przebiegu innych zaburzeń psychicznych, także infekcji wirusem Covid tzw. „mgła covidowa”

Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia otępienne

Skorzystaj z bezpośredniego kontaktu telefonicznego, mailowego lub formularza kontaktowego. Nie zwlekaj, umów się już dziś.