O nas

Bogumiła i Marek Lubeccy – lekarze psychiatrzy

„Słuchać i pomagać to sens bycia psychiatrą. Czerpać z nauki wykraczając poza jej ramy to istota naszej pracy.”

Zdajemy sobie sprawę, że psychiatria jest wyjątkową dziedziną medycyny. Z jednej strony odwołuje się do ścisłej wiedzy medycznej, z drugiej zaś sięga do tego co duchowe, niematerialne i niepojęte.

By pacjent czuł się bezpiecznie i zaufał lekarzowi rzetelna wiedza, choć ważna, bywa niewystarczająca. W psychiatrii liczą się także pokora, takt i szacunek – atrybuty pozwalające wejść w bardzo osobiste sfery w życiu drugiego człowieka.

Połączenie najnowszych standardów leczenia zaburzeń psychicznych z życzliwym i empatycznym podejściem daje pacjentowi przestrzeń do bezpiecznego zdrowienia.

„Niezależnie od etapu naszego lekarskiego życia,
pracowitość i rozwój zawsze były dla nas najważniejszymi wartościami.”

Prywatnie jesteśmy małżeństwem. Nasze doświadczenia zawodowe w przeważającej mierze były tożsame i nadal nieustannie się przenikają.

2013

Ukończyliśmy Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach w 2013 roku. Po stażu rozpoczęliśmy pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne z dziedziny psychiatrii osób dorosłych, pracując w Centrum Psychiatrii im. Dr. K. Czumy w Katowicach jako lekarze rezydenci.
W okresie szkolenia uczestniczyliśmy w licznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych. Doświadczenie zdobywaliśmy w poradniach (leczenie przewlekłych zaburzeń i chorób psychicznych), na dyżurach (postępowanie w psychiatrycznych stanach nagłych), w hospicjum (leczenie osób starszych, postępowanie w uporczywym bólu) oraz podczas konsultacji prowadzonych w ramach projektów unijnych (interwencja kryzysowa, wsparcie osób w potrzebie). Dodatkowo stosunkowo szybko otworzyliśmy własne praktyki lekarskie, a tym co nas wyróżniało były psychiatryczne wizyty domowe.

2020

W 2020 roku otrzymaliśmy tytuły „specjalista psychiatra”, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z bardzo dobrym wynikiem.

„Aktualna wiedza oparta na nauce, to fundament naszej pracy, na który zasługuje każdy pacjent.”

2021

Już w trakcie studiów byliśmy aktywni naukowo. W kolejnych latach będąc autorami prac poglądowych i oryginalnych publikowaliśmy artykuły naukowe w polskich i zagranicznych czasopismach.

Dzięki uprzejmości ośrodków naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku wspólnie rozpoczęliśmy duże, epidemiologiczne badanie częstości występowania zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń snu. Analiza i publikacja wyników powyższych badań pozwoliła uzyskać nam tytuły doktora nauk medycznych.

2022

W 2022 roku dr Bogumiła Lubecka rozpoczęła specjalizację z seksuologii.

„Praca z ludźmi oraz interdyscyplinarne podejście, daje nam szereg diagnostycznych i leczniczych możliwości.”

2022

Naszym marzeniem od zawsze było stworzenie przestrzeni, gdzie pacjenci będą mogli korzystać z pomocy lekarskiej, psychologicznej, terapeutycznej i dietetycznej w jednym miejscu. W 2021 roku, na terenie “Parku 3 stawy” w Katowicach, w pięknym miejscu, pośród leśnych konarów i paproci, otworzyliśmy holistyczne centrum zdrowia psychicznego LubeckiMED.

Wiemy, że zespół jest naszą największą wartością. W procesie naboru nowych pracowników stawiamy na profesjonalizm, bogate doświadczenie oraz serdeczne podejście do pacjenta.

Nasi specjaliści

Lekarz psychiatra

lek. Natalia Flajszok-Macierzyńska

Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończyłam studia na kierunku lekarskim w 2017r. W ich trakcie rozwinęłam niesłabnące zainteresowanie psychiatrią, wynikające z wyjątkowości tej dziedziny – pozwalającej na swobodne przenikanie się nauk biologicznych i wartości humanistycznych. W 2018r. rozpoczęłam specjalizację z psychiatrii osób dorosłych, w trakcie której zdobywałam doświadczenie pracując regularnie oraz pełniąc dyżury medyczne w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale terapeutycznym, oddziale leczenia uzależnień oraz izbie przyjęć. W lutym 2024r. uzyskałam dyplom specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Terapeutycznym w Centrum Psychiatrii im. dr K. Czumy w Katowicach, co umożliwia mi stałe pogłębianie wiedzy i gromadzenie doświadczenia w obszarze diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych. Dbając aktywnie o rozwój swoich kompetencji uczestniczę w kursach i konferencjach naukowych. W kontakcie z pacjentem istotna jest dla mnie budowa autentycznej i partnerskiej relacji terapeutycznej, poznanie człowieka jako jednostki o indywidualnej i niepowtarzalnej problematyce oraz pełne wsparcia towarzyszenie w podróży ku zdrowiu psychicznemu. 

Psycholog

mgr Katarzyna Kaziród-Szymanek

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na codzień pracuję jako psycholog i psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym na oddziale całodobowym i w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Psychiatrii im dr Krzysztofa Czumy w Katowicach. W obszarze diagnostyki psychologicznej ukończyłam studia podyplomowe w zakresie neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej, a swoje kompetencje poszerzam w ramach podjętego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. W obszarze terapeutycznym ukończyłam także szkolenie w podejściu Otwartego Dialogu pracując zespołowo z osobami w kryzysie i ich rodzinami w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Psychoterapeuta

mgr Marzanna Bogucka

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii Gastalt w Krakowie oraz Krakowski Ośrodek Terapii Psychodynamicznej. Od 2013 roku jestem certyfikowanym psychoterapeutą. Szkoliłam się także w nurcie poznawczo-behawioralnym w Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum TPB w Warszawie. Od kilku lat uczestniczę w warsztatach w zakresie Terapii Schematu, dających mi umiejętności pracy z pacjentami o złożonej, dysfunkcjonalnej osobowości. Moimi pacjentami są osoby cierpiące z powodu zaburzeń depresyjno – lękowych, z trudnościami adaptacyjnymi, w żałobie, w każdym kryzysie życiowym, zmagające się z niemożnością podjęcia własnej decyzji lub przystosowania do zmian oraz każdy człowiek, który chce dokonać wglądu we własną problematykę i rozwinąć się emocjonalnie.

Psychoterapeuta

mgr Izabella Brodzik

Psychoterapią zajmuję się od 1995r. Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Równolegle realizowałam ścieżkę edukacyjną w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i treningach doświadczenia własnego oraz umiejętności wprowadzających w praktykę zawodu. Dyplom psychoterapeuty otrzymałam po odbyciu czteroletniego specjalistycznego szkolenia w zakresie psychoterapii, prowadzonego pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Doświadczenie w pracy  gromadziłam pracując w ośrodkach psychoterapii i psychoterapii uzależnień oraz współpracując ze specjalistycznymi praktykami psychoterapeutycznymi, gdzie prowadziłam psychoterapię grupową, indywidualną oraz par.
Korzystam regularnie z superwizji, prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Psychoanalitycznej.
Prowadzę psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych, cierpiących ponad miarę w odniesieniu do siebie samych lub w relacjach z innymi, przeżywających kryzysy psychiczne bądź innej natury ograniczenia. Pomagam tym, którzy utracili siłę i sens własnej egzystencji, wiarę w możliwość twórczego wykorzystania osobistych możliwości, chcieliby lepiej rozumieć siebie oraz w sposób świadomy i bardziej satysfakcjonujący kształtować swoje życie. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń adaptacyjnych, nerwicowych, afektywnych oraz zaburzeń osobowości. Pracuję również z osobami z tzw. syndromem DDA, osobami doświadczającymi trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, problemów natury emocjonalnej, motywacyjnej, zależnościowej, a także związanych z doświadczeniem traumy i utraty.

Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk

mgr Joanna Weiner-Żukowska

Jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem.

Zaczęłam praktykować w 2010 roku, skupiając się głównie na pracy z pacjentami, u których występują zaburzenia odżywania towarzyszące zaburzeniom lękowym, niepłodności, chorobom nowotworowym, nadwadze i otyłości, często przebiegającym z insulinoopornością, chorobom endokrynologicznym, głównie tarczycy, chorobom układu krążenia i układu pokarmowego oraz innym chorobom przewlekłym, zwłaszcza cywilizacyjnym.

Wspieram pacjentów na drodze do zdrowia, określając na wizytach indywidualny plan działania, a także monitorując dalszy przebieg procesu dietoterapii i/lub psychodietoterapii. Wiele uwagi poświęcam budowaniu trwałej, wewnętrznej motywacji pacjenta do zmiany. 

W 2012 roku uzyskałam tytuł licencjata na kierunku dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, a w 2014 roku tytuł magistra dietetyki klinicznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2022 roku obroniłam dyplom studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka w WSB w Gdańsku. 

Pracę psychodietetyczną opieram na narzędziach poznawczo-behawioralnych, dialogu motywacyjnym oraz elementach mindfulness i mindful eating. 

Psychoterapeuta

Jan Kowalski

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Filozoficzno –
Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Odbyłam 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, prowadzone pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, w Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w praktyce psychoterapeutycznej. Zdobywałam je pracując w ośrodkach psychoterapii uzależnień, w środowiskowej poradni rodzinnej oraz współpracując ze specjalistycznymi praktykami psychoterapeutycznymi, gdzie
prowadziłam psychoterapię indywidualną, grupową oraz par. Przez 6 lat pracowałam także jako biegły sądowy z zakresu nauk humanistycznych w Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Zajmuję się psychodynamiczną psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pomagam tym, którzy utracili siłę i sens własnej egzystencji, wiarę w możliwość twórczego wykorzystania osobistych możliwości, chcieliby lepiej rozumieć siebie oraz w sposób świadomy i bardziej satysfakcjonujący kształtować swoje życie. Posiadam kompetencje umożliwiające leczenie zaburzeń adaptacyjnych, nerwicowych, afektywnych oraz zaburzeń osobowości. Pracuje również z osobami, które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie /z tzw. syndromem DDA/, osobami doświadczającymi trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, problemów natury emocjonalnej, motywacyjnej, zależnościowej, a także związanych z doświadczeniem traumy i utraty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach świadczonych przez naszych specjalistów kliknij.