Dietetyka

Na wizytę u dietetyka zapraszamy osoby dorosłe, nastoletnie oraz dzieci.

Oferujemy konsultacje w zakresie dietetyki klinicznej oraz psychodietetyki.

DIETETYKA KLINICZNA

W ramach dietetyki klinicznej współpraca przebiega w oparciu o program żywieniowy, na kolejnych wizytach monitorowane są postępy w realizacji celów.

Współpraca zwykle obejmuje:

 • zmiany masy ciała – redukcję masy ciała w przypadku nadwagi lub otyłości, przyrost w przypadku niedoborów masy ciała
 • dietoterapię – dostosowanie żywienia do stanu zdrowia i dolegliwości, szczególnie w przypadku:
  • zaburzeń psychicznych, szczególnie depresji i zaburzeń lękowych
  • chorób przewodu pokarmowego, m.in. żołądka, wątroby, trzustki, jelit
  • zaburzeń hormonalnych, szczególnie pracy tarczycy, jajników, insulinooporności
  • chorób autoimmunologicznych
  • alergii i nietolerancji pokarmowych
  • chorób układu sercowo-naczyniowego
  • chorób metabolicznych, szczególnie cukrzycy typu II, zespołu metabolicznego
  • chorób układu oddechowego
  • chorób skóry
  • chorób nowotworowych
 • dietoterapię w zakresie wsparcia płodności
 • dietoprofilaktykę u osób zdrowych
 • żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • żywienie dzieci.

PSYCHODIETETYKA

W ramach psychodietetyki współpraca polega na poszukiwaniu emocjonalnych przyczyn problemów w relacji z jedzeniem oraz dobieraniu narzędzi do pracy nad nimi.

Współpraca może obejmować:

 • psychodietoterapię zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji, bulimii
 • zaburzonej relacji z jedzeniem, np. polegającej na regulacji emocjonalnej za pomocą jedzenia – napadowe objadanie
 • psychodietoterapię utraty apetytu w przewlekłym stresie
 • psychodietoterapię “efektu jojo”
 • naukę uważnego jedzenia i intuicyjnego odżywiania
 • psychodietoterapię podejścia zero-jedynkowego w zmianach stylu życia, tendencji do nadmiernego eksploatowania zdrowia i trudnościach w opiekowaniu własnych potrzeb, zwłaszcza związanych z odżywianiem.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u dietetyka?

 1. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 2. Przynieś: kserokopię badań laboratoryjnych z ostatniego roku oraz inną dokumentację medyczna, szczególnie dotyczącą chorób przewlekłych, listę stosowanych leków i suplementów diety z nazwami oraz dawkami.
 3. Ubierz się wygodnie – przeprowadzamy analizę składu ciała, na analizatorze stajemy w lekkich, wygodnych ubraniach, bez butów i skarpetek.

Pierwsza wizyta to:

 • Wywiad medyczno – żywieniowy
 • Wywiad stylu życia
 • Wywiad preferencji żywieniowych
 • Zlecenie badań laboratoryjnych
 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej / badania antropometryczne
 • Strategia działania / wstępne zalecenia, jeśli są możliwe do określenia

Kolejne wizyty:

DIETETYKA KLINICZNA

Druga wizyta – Program Żywieniowy

 • Przygotowywany jest po dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych zleconych na pierwszej wizycie
 • Zawiera plan żywienia na czas trwania dietoterapii problemów zdrowotnych i celów określonych na pierwszej wizycie
 • Forma planu jest zależna od indywidualnej sytuacji i preferencji pacjenta (wskazówki żywieniowe/schemat żywienia)
 • Programy Żywieniowe nie mają formy jadłospisów.


Wizyty kontrolne

 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej/badania antropometryczne
 • Wskazówki kontrolne do planu żywieniowego.

PSYCHODIETETYKA

Druga wizyta – plan psychodietoterapii

 • Przygotowywany po dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych zleconych na pierwszej wizycie
 • Zawiera ramowy plan pracy na czas trwania psychodietoterapii i osiągania celów określonych na pierwszej wizycie


Kolejne wizyty

 • 50 minutowe sesje psychodietetyczne w oparciu o oddziaływania poznawczo-behawioralne, dialog motywacyjny oraz elementy mindfulness i mindful eating.

Zapraszamy do porady z naszym dietetykiem, aby otrzymać indywidualnie dobrane plany dietetyczne w kontekście aktualnych potrzeb zdrowotnych.