Psychologia

Na wizytę psychologiczną powinny umówić się osoby, które:

Wymagają diagnostyki psychologicznej

Skierowanie na badanie testem diagnostycznym musi być wydane przez lekarza psychiatrę lub psychoterapeutę prowadzącego pacjenta.

Proces diagnozowania składa się zwykle z kilku wizyt psychologicznych, w trakcie których wykwalifikowany psycholog zbiera szczegółowy wywiad dotyczący obecnego funkcjonowania w życiu codziennym, relacji interpersonalnych, a także towarzyszących okoliczności.

Psycholog prosi pacjenta o wypełnienie testu diagnostycznego. Po przeprowadzonej diagnostyce omawia z pacjentem wyniki testu oraz wydaje opis badania. W kontakcie z diagnostą pacjent może swobodnie zadawać pytania na temat wyniku, postawionego rozpoznania oraz dalszych zaleceń.

W Poradni LubeckiMED prowadzimy diagnostykę psychologiczną w kierunku predyspozycji zawodowych, cech zaburzeń osobowości, objawów chorobowych dominujących w funkcjonowaniu pacjenta, zaburzeń funkcji poznawczych w tym pamięci i koncentracji uwagi.

Diagnostyka psychologiczna możliwa jest w gabinecie oraz w ramach wizyty domowej.

Szczegółowe informacje na temat wykonywanych przez naszego psychologa testów diagnostycznych znaleźć można w cenniku.

Chcą skorzystać z porady lub psychoedukacji

Terapia wspierająca może być niezależną formą leczenia lub jest metodą uzupełniającą farmakoterapię, np. w sytuacji utraty pracy lub trudnej/ mobbingowej relacji w środowisku pracy, reakcji żałoby, istotnych zmianach życiowych jak rozstanie, przeprowadzka. Z naszym psychologiem można także umówić się na psychoedukację dotyczącą nowo rozpoznanego zaburzenia lub choroby.

Potrzebują krótkoterminowego wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej

Krótkoterminowa terapia psychologiczna jest dobrym wyborem, jeśli pacjent potrzebuje omówienia właściwych mechanizmów lub sposobów radzenia sobie z bieżącymi problemami i nadmiernym stresem, przy jednoczesnym braku gotowości na podjęcie regularnych spotkań z psychoterapeutą.

Dowiedz się więcej o specjalistach w LUBECKI MED