Leczenie

Zajmujemy się leczeniem zaburzeń psychicznych. Oferujemy pomoc m.in w następujących sytuacjach:

  • reakcja na stres, w tym reakcja żałoby, zaburzenia lękowe
  • depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, czynności i myśli natrętne, bezsenność
  • uzależnienia
  • zaburzenia zachowania u osób upośledzonych umysłowo
  • zaburzenia pamięci, zaburzenia zachowania u osób w wieku podeszłym, demencje
  • omamy, urojenia, schizofrenia, inne psychozy.

W leczeniu bazujemy na farmakoterapii wynikającej z aktualnych wytycznych i standardów (EBM Evidence Based Medicine).

Nie obawiaj się pytać o alternatywy. W praktyce bowiem szeroko korzystamy także z suplementów diety o udowodnionym działaniu, zawsze uwzględniając interakcje farmakologiczne. Staramy się edukować naszych Pacjentów, poszerzać ich wiedzę na temat możliwości poprawy swojego zdrowia: zmiana stylu życia, dieta, aktywność fizyczna.

Wygoda Pacjenta, dyskrecja, oszczędność czasu niewątpliwie warte są podkreślenia, jednak wiemy, że przyjazd lekarza do domu, bądź telewizyta medyczna to czasem jedyne możliwe do zrealizowania środki fachowej pomocy lekarskiej dla osoby potrzebującej pomocy/konsultacji psychiatrycznej.

W ramach praktyki współpracujemy z doświadczonym psychologiem klinicznym.  W określonych sytuacjach (zaburzenia koncentracji i pamięci, zaburzenia osobowości) umożliwiamy Pacjentom na wizycie domowej spotkanie z psychologiem, celem pełnej i kompleksowej diagnostyki klinicznej.

Szczególne grupy Pacjentów:

Osoby z zaburzeniami nastroju:

W tej grupie poza typowymi objawami lękowymi i depresyjnymi często występują niecharakterystyczne dolegliwości mogące budzić obawy o zdrowie ogólne. Objawy takie jak: przewlekły ból, osłabienie, brak apetytu, potliwość, utrata wagi, rozdrażnienie, problemy z pamięcią i koncentracją oraz wiele innych powinny skłonić do uwzględnienia w procesie diagnostycznym etiologii psychicznej. Poprawa uzyskana w trakcie leczenia depresji czy zaburzeń lękowych dotyczy wielu wymiarów zdrowia i ogólnego funkcjonowania.

Osoby starsze:

Jeśli jesteś zatroskany o bliską Ci osobę, martwisz się narastającymi problemami z pamięcią, orientacją, pogorszeniem nastroju, wycofaniem z kontaktów z innymi, niepokoją Cię zachowania, które obserwujesz u matki, ojca, babci, dziadka? Porozmawiaj ze swoim bliskim o wizycie lekarza. Rozważcie konsultację, w trakcie której uzyskacie wiedzę na temat dalszego postępowania.

Osoby niepełnoletnie:

Zajmujemy się leczeniem osób powyżej 18 roku życia.

Osoby z problemem uzależnienia:

W trakcie wizyty lekarskiej nie prowadzona jest płynoterapia dożylna (kroplówki) celem „detoksykacji”. Lekarz w trakcie badania fizykalnego każdorazowo wykonuje pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. W warunkach domowych możliwe jest bezpieczne leczenie tylko niepowikłanych objawów abstynencyjnych, w innych wypadkach wzywana jest pomoc (Pogotowie Ratunkowe) bądź Pacjent kierowany jest do szpitala.