Zdiagnozuj się

Jeśli nigdy nie byłeś u lekarza psychiatry i chcesz sprawdzić, czy potrzebujesz specjalistycznej pomocy lub chcesz monitorować swoje samopoczucie
w trakcie leczenia, skorzystaj z udostępnionych przez nas skal diagnostycznych.

Skala depresji Becka

Służy do samodzielnej oceny stanu psychicznego i postawienia wstępnej diagnozy epizodu depresji oraz do monitorowania postępów w leczeniu. Jeżeli wynik sugeruje występowanie depresji, koniecznie udaj się do psychiatry celem potwierdzenia diagnozy i podjęcia właściwego leczenia. Nieleczona depresja może stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia.

Skala lęku społecznego Leibowitza

Skala ta pozwala ocenić nasilenie objawów fobii społecznej oraz jej wpływu na codzienne funkcjonowanie. Podobnie jak w przypadku wielu testów jej wynik nie jest jednoznaczny z diagnozą fobii społecznej, stanowi raczej pomoc diagnostyczną dla lekarza psychiatry lub psychologa. Mimo to poniższy test na fobię społeczną możesz wykonać samodzielnie, by szacunkowo określić nasilenie dolegliwości.

Skala hipomanii HCL-16

Celem tego kwestionariusza jest ocena cech charakterystycznych dla okresów nadmiernie dobrego nastroju. Wynik może wskazywać na występowanie objawów hipomanii (okresu wzmożonego nastroju i energii życiowej), które mogą świadczyć o występowaniu choroby afektywnej dwubiegunowej.

Skala uzależnienia od alkoholu MAST

Jeśli zadajesz sobie pytanie “Czy jestem uzależniony od alkoholu?” lub taki niepokój zgłaszają Twoi bliscy – wypełnij poniższy test. Gdy niepokoi Cię picie kogoś bliskiego – zachęć go do wypełnienia testu.
Skrócona wersja testu MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) jest wiarygodnym narzędziem do wstępnej oceny ryzyka uzależnienia od alkoholu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach świadczonych przez naszych specjalistów kliknij.